Fanerade skivor

Fanerami erbjuder våra samarbetspartners möjligheten att få svensktillverkade fanerade skivor i standardstorlekar eller formatanpassade. Fördelen med att välja Fanerami som leverantör, av fanerade skivor, är att Ni som kund själva kan anpassa utseendet på faneret

Hos Fanerami har ni möjlighet att välja bland alla typer av skivor (Mdf, spån, plywood osv), samt även sammansättningen och strukturen på faneret (se avsnitt faner i format för mer information). Genom att vi styr hela kedjan i tillverkningen kan vi snabbt ställa om produktionen för att tillgodose Era behov, vare sig det gäller enstyck eller stora serier.


 

Storlekar

Fanerami tillverkar både standardiserade skivor i helformat, och även färdigformaterade efter kundens önskemål.

Standardskivor: 2500 x 1200 mm (spån)
2440 x 1220 mm (mdf)
3050 x 1220 mm (mdf)
Formatskivor: Vi fanerar skivor i de flesta tänkbara mått inom vår presskapacitet.
Fanerami tillgodoser behov från enstyck upp till stora serier.

 

Skivor

Fanerami använder skivor från ett flertal olika skivleverantörer och kan erbjuda ett stort urval. Om Ni som kund önskar använda egna skivor kan vi även pressa faner på dessa.

Skivor: Mdf/Hdf, Spån, Plywood, Spånlamell mm…
Tjocklekar: 3 – 50 mm

 

Träslag

Fanerami erbjuder stora valmöjligheter när det kommer till träslag. Vi lagerför ett antal olika träslag och kan lätt tillgodose allt vad marknaden har att erbjuda. Vi lagerför faner i alla olika längder, strukturer, tjocklekar och kvaliteter.

Tjocklekar: 0,5 – 0,55 mm (standard)
1,5 mm (standard)
+ andra tjocklekar mot förfrågan!
Struktur: Planskuret (kärna)
Kvartskuret (rakt)

 

Kvalitet

Fanerami har en hög kvalitetsprofil och det är viktigt för oss att kunden får rätt kvalitet.

Fanerkvalitet är ofta bestämt ur betraktarens ögon, och kan skilja sig markant från person till person. Det är därför mycket viktigt med god kommunikation. Vårt tillvägagångssätt för att uppnå rätt kvalitet föregås oftast av ett personligt möte med Dig, där vi går igenom Dina förväntningar och krav. Fanerami har klassificierat ett antal olika kvaliteter som utgångspunkt.

AA En mycket hög kvalitet, inga märkbara defekter, jämn färg, fin struktur. Lämpligt för produkter med extremt höga krav.
A En normal god kvalitet. Jämn färg, god struktur, vissa enstaka naturliga defekter får förekomma. Naturliga trävariationer får dock ej vara störande. Lämpligt för synliga möbeldetaljer.
B Lämpar sig till insidor och ytor som icke är direkt synliga vid första anblick. Viss färgvariation samt vissa defekter kan förekomma, dock ej svart kvist och dylikt.
C Icke synliga ytor, spärrfaner. Alla typer av defekter, dock ej hål..
Papper Alternativ till spärrfaner.

 

Sammansättning

Fanerami kan utföra ett antal olika tekniker för att sy ihop faneren. Framförallt skiljer vi på fyra olika sammansättningstekniker. För mer utförlig information om detta, se sidan ”Sammansättningsteknik” eller kontakta oss på Fanerami.

Sammansättningstekniker
• Utvikt
• Ändvänt
• Utdraget
• Plank

 

Fanerade skivor

Fanerade skivor

Fanerade skivor

Fanerade skivor